Sửa lỗi Premiere không play được! Adobe Premiere do not play !

Hôm nay có người hỏi bên mình là phần mềm Adobe Premiere họ đang dùng tự nhiên lại không play được để tiếp tục dựng hình!

Câu hỏi này không liên quan nhiều đến lập trình hay network về chuyên môn IT, nhưng trong đội ngũ chúng tôi anh em đã từng có kinh nghiệm làm và hỗ trợ sâu về truyền thông và sản xuất hậu kỳ video, audio, âm thanh, hình ảnh lên cũng hỗ trợ được vấn đề này. Nhân tiện chia sẻ lên đây để lưu lại, mọi người có thể xem để xử lý vấn đề của mình nếu gặp giống trường hợp này!

------------------

Today someone asked me that the Adobe Premiere software they are using naturally can't play! This question is not very much related to programming or the network of IT expertise, but in our team you have had the experience of making and supporting in depth video communication and post-production. , audio, sound, image up also support this problem. By the way share up here to save, everyone can see to solve their problems if encountered like this case!

ICTSO.top - dOTOb.net

Dịch vụ hỗ trợ IT - Hỗ trợ 24x7

support@ictso.com
Hotline: 0986 379 601

DMCA.com Protection Status
ICTSO - Seri Code Clicky : 101308028