Dịch vụ IT

ICTSO cung cấp cho doanh nghiệp các loại dịch vụ hỗ trợ IT và quản lý IT 24x7 đảm bảo tính sẵn sàng, an toàn và dịch vụ tích hợp cao cấp.

Dịch vụ hỗ trợ IT
Dịch vụ Network Monitoring
Dịch vụ Helpdesk 24x7
Dịch vụ Computer Repair
Dịch vụ Printer Repair
Dịch vụ Virus Scan
Dịch vụ Back Up & Recovery
Dịch vụ Servers Maintenance
Dịch vụ IT Audit
  Dịch vụ quản lý IT
Dịch vụ quản lý Hosting
Dịch vụ quản lý Microsoft
Dịch vụ tư vấn quản lý IT
Dịch vụ quản lý dự án IT
Dịch vụ quản lý cung ứng IT
Dịch vụ quản lý tuyển dụng IT
Dịch vụ quản lý hạ tầng IT
Dịch vụ quản lý bảo mật IT
Dịch vụ quản lý kinh doanh liên tục
  Dịch vụ Cloud Computing
Dịch vụ đánh giá Cloud
Dịch vụ lập chiến lược Cloud
Dịch vụ chuyển dữ liệu Cloud
Dịch vụ Private Cloud
Dịch vụ Hybrid Cloud
Dịch vụ Cloud Application Hosting
Dịch vụ Cloud Storage
Dịch vụ Sao lưu dữ liệu đám mây
Dịch vụ Cloud Khôi phục thảm họa
 

Dịch vụ Data Center
Thuê ngoài Data Center
Chuyển đổi dữ liệu Data Center

Dịch vụ VoIP
Dịch vụ điện thoại VoIP
Dịch vụ điện thoại Internet

  Dịch vụ Networking
Dịch vụ mạng Wifi (WLAN)
Dịch vụ mạng LAN
Dịch vụ mạng WAN
Dịch vụ mạng Internet

 

ICTSO cung cấp cho doanh nghiệp các loại dịch vụ hỗ trợ IT và quản lý IT 24x7
Đảm bảo tính sẵn sàng, an toàn và dịch vụ tích hợp cao cấp.

I. Dịch Vụ Lập Trình & Thiết Kế Website

 1. Tư vấn thiết kế hệ thống
 2. Tư vấn ngân sách và các công đoạn thực hiện
 3. Thiết kế giao diện
 4. Lập trình hệ thống website
 5. Hướng dẫn sử dụng vận hành
 6. Nhập liệu mẫu
 7. Tư vấn việc marketing online cho website.

II. Dịch vụ hỗ trợ tư vấn Giải Pháp Phần Mềm Theo Nhu Cầu Doanh Nghiệp

 1. Chữ ký số 
 2. Hóa đơn điện tử
 3. Bảo hiểm xã hội điện tử
 4. Chứng chỉ số SSL
 5. Email server
 6. Tổng đài số (Tổng đài ảo & Tổng đài chat)
 7. Phần mềm kế toán
 8. Phần mềm quản lý nhân sự
 9. Phần mềm chăm sóc khác hàng
 10. Phần mềm quản lý bán hàng và quản lý sản phẩm
 11. Hệ thống phần mềm ERP
 12. Hệ thống phân tích dữ liệu theo yêu cầu
 13. Tư vấn giải pháp số hóa tài liệu và QR Code 

III. Dịch vụ hỗ trợ IT

 1. Dịch vụ Network Monitoring
 2. Dịch vụ Helpdesk 24x7
 3. Dịch vụ Computer Repair
 4. Dịch vụ Printer Repair
 5. Dịch vụ Virus Scan
 6. Dịch vụ Back Up & Recovery
 7. Dịch vụ Servers Maintenance
 8. Dịch vụ IT Audit

IV. Dịch vụ quản lý IT

 1. Dịch vụ quản lý Hosting
 2. Dịch vụ quản lý Microsoft
 3. Dịch vụ tư vấn quản lý IT
 4. Dịch vụ quản lý dự án IT
 5. Dịch vụ quản lý cung ứng IT
 6. Dịch vụ quản lý tuyển dụng IT
 7. Dịch vụ quản lý hạ tầng IT
 8. Dịch vụ quản lý bảo mật IT
 9. Dịch vụ quản lý kinh doanh liên tục

V. Dịch vụ Cloud Computing

 1. Dịch vụ đánh giá Cloud
 2. Dịch vụ lập chiến lược Cloud
 3. Dịch vụ chuyển dữ liệu Cloud
 4. Dịch vụ Private Cloud
 5. Dịch vụ Hybrid Cloud
 6. Dịch vụ Cloud Application Hosting
 7. Dịch vụ Cloud Storage
 8. Dịch vụ Sao lưu dữ liệu đám mây
 9. Dịch vụ Cloud Khôi phục thảm họa

VI. Dịch vụ Data Center

 1. Thuê ngoài Data Center
 2. Chuyển đổi dữ liệu Data Center

VII. Dịch vụ VoIP

 1. Dịch vụ điện thoại VoIP
 2. Dịch vụ điện thoại Internet
VII. Dịch vụ Networking
 1. Dịch vụ mạng Wifi (WLAN)
 2. Dịch vụ mạng LAN
 3. Dịch vụ mạng WAN
 4. Dịch vụ mạng Internet
IX. Tư vấn các dịch vụ Lắp đặt Internet và các dịch vụ tiện ích về đường truyền dữ liệu.

 

Tiếp tục đọc

ICTSO.top - dOTOb.net

Dịch vụ hỗ trợ IT - Hỗ trợ 24x7

support@ictso.com
Hotline: 0986 379 601

Hỗ trợ trực tuyến