Chính sách riêng tư

ICTSO đã phát triển chính sách riêng tư này vì chúng tôi muốn bạn hoàn toàn tin tưởng về sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi là ai?

ICTSO là nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tích hợp CNTT, tư vấn, kết nối và các giải pháp lưu trữ đám mây. Chúng tôi cung cấp các giải pháp cơ sở hạ tầng có tính sẵn sàng, an toàn cao, liên kết và hỗ trợ các doanh nghiệp trên toàn quốc và quốc tế.

Tại sao chúng tôi có chính sách bảo mật tính riêng tư?

Chúng tôi phát triển chính sách này vì chúng tôi muốn bạn cảm thấy tự tin về sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. ICTSO tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu ở Việt Nam và phải hết sức cẩn thận để ngăn chặn bất kỳ sự truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của bạn.

Khi chúng tôi đề cập đến "thông tin cá nhân" trong chính sách bảo mật này, chúng tôi muốn nói đến thông tin, xác định bạn là một cá nhân, hoặc có khả năng là như vậy. Theo đó, chúng tôi có thể giữ và sử dụng dữ liệu về bạn với tư cách là người tiêu dùng, khách hàng doanh nghiệp, tư cách là một cá nhân thay mặt cho một khách hàng kinh doanh, hoặc trong bất kỳ vai trò nào khác, ví dụ như khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này. Nếu bạn đang truy cập bất kỳ trang web nào của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bằng cách tiếp tục làm như vậy, bạn được xem đồng ý đối với việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này bao gồm những gì?

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng đối với ICTSO xử lý thông tin cá nhân của bạn. Nó không áp dụng cho bất kỳ công ty khác hoặc bất kỳ trang web của công ty khác ngay cả khi bạn truy cập chúng thông qua ICTSO. Nếu bạn tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác, thông tin của bạn sẽ bị xử lý theo các thông lệ về quyền riêng tư của họ.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nào về bạn và khi nào chúng tôi thu thập thông tin?

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin để cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn và chúng tôi thu thập thông tin này qua điện thoại, thư tín hoặc qua trang web. Các loại thông tin này bao gồm: Tên của bạn, địa chỉ cá nhân / doanh nghiệp, số điện thoại liên lạc và địa chỉ email. Các thông tin khác liên quan đến dịch vụ bạn đang sử dụng hoặc thông tin hợp đồng.

Nếu bạn tham gia vào bất kỳ cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại nào của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin về bạn, điều này sẽ được làm rõ tại thời điểm bạn nhập. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về các mục đích mà thông tin bạn cung cấp có thể được sử dụng.
Chúng tôi thu thập thông tin từ khách truy cập vào các trang web của chúng tôi để giúp chúng tôi cải tiến trang web và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Ví dụ: chúng tôi biết có bao nhiêu khách truy cập đến mỗi trang web, khi họ truy cập, trong bao lâu và đến những khu vực nào trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các nhà quảng cáo của chúng tôi và cho các công ty khác cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của họ trên các trang web của chúng tôi. Nó giúp để cho thấy các tổ chức này sử dụng các trang web của chúng tôi là các kênh bán hàng cho các sản phẩm của họ.

Chúng tôi không sử dụng thông tin này để:

Phân tích lượt truy cập của bạn vào bất kỳ trang web nào khác.
Theo dõi mọi tìm kiếm trên Internet mà bạn có thể thực hiện trong khi trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nào về bạn từ các công ty và tổ chức khác?

Chúng tôi có thể nhận được thông tin cá nhân của bạn từ các công ty và tổ chức khác (ví dụ như cho các mục đích tiếp thị) và chúng tôi dựa vào các bên thứ ba này để có được sự đồng ý của bạn cho chúng tôi sử dụng thông tin này.

Chúng tôi có chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai khác không?

Đôi khi chúng tôi sử dụng các công ty khác để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Để cho phép họ làm việc này, chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với họ. Khi chúng tôi làm như vậy, các công ty này phải thực hiện theo các hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp cho họ và họ phải đáp ứng các yêu cầu của đạo luật bảo vệ dữ liệu để giữ an toàn thông tin.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty khác để họ có thể liên hệ với bạn với các chi tiết về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi sẽ chỉ làm điều này nếu bạn đồng ý với điều này và nơi các công ty đồng ý sử dụng thông tin cá nhân của bạn mục đích đó mà thôi. Nếu bạn đồng ý nhận thông tin về sản phẩm và dịch vụ từ một công ty khác và sau đó quyết định không để bạn phải liên lạc với công ty đó để cho họ biết. Tất nhiên bạn có thể yêu cầu chúng tôi không tiếp tục cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty nào trong tương lai.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin, đáp ứng các yêu cầu được thực hiện hợp lý, nhằm mục đích phòng ngừa và phát hiện tội phạm, và bắt giữ hoặc truy tố những người vi phạm. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin cho mục đích bảo vệ an ninh quốc gia. Trong cả hai trường hợp chúng tôi làm như vậy theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin khi được pháp luật yêu cầu, ví dụ như theo lệnh của tòa án, hoặc để đáp ứng các yêu cầu đúng, theo các quyền hạn có trong luật.

ICTSO lưu giữ thông tin cá nhân trong bao lâu?

Khoảng thời gian mà chúng tôi giữ thông tin thay đổi theo thông tin được sử dụng. Trong một số trường hợp, có yêu cầu pháp lý để giữ dữ liệu cho một khoảng thời gian tối thiểu. Trừ khi có yêu cầu cụ thể về luật pháp để chúng tôi giữ thông tin, chúng tôi sẽ giữ lại nó trong thời gian không cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập hoặc để được xử lý thêm.

Làm thế nào tôi có thể tìm ra thông tin cá nhân mà ICTSO nắm giữ về tôi?

Nếu bạn muốn có thông tin cụ thể xin vui lòng cho chúng tôi biết và cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin có liên quan để giúp chúng tôi xác định vị trí thông tin về bạn vì điều này sẽ tăng tốc độ trả lời của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cụ thể mà bạn muốn mà không cần phải có một yêu cầu chính thức.

Bạn có thể làm một yêu cầu chính thức nếu bạn muốn biết thông tin cá nhân mà ICTSO giữ về bạn. Trong trường hợp này, vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản và gửi cho chúng tôi. Địa chỉ của chúng tôi có thể được tìm thấy trên trang liên hệ của chúng tôi.

Làm thế nào tôi có thể thay đổi thông tin cá nhân ICTSO giữ về tôi?

Nếu thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn không chính xác, hãy liên hệ với chúng tôi để cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết và xác nhận rằng những thông tin này đã được thực hiện.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi nghiêm túc về việc bảo vệ an ninh thông tin cá nhân của bạn và các chi tiết của bất kỳ giao dịch nào được thực hiện. Chúng tôi có các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi việc tiết lộ hoặc xử lý trái phép. Chúng tôi sử dụng máy chủ bảo mật để lưu trữ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký hoặc đặt hàng. Bất kỳ dữ liệu cá nhân bạn gửi cho chúng tôi trực tuyến được mã hóa an toàn.

ICTSO.top - dOTOb.net

Dịch vụ hỗ trợ IT - Hỗ trợ 24x7

support@ictso.com
Hotline: 0986 379 601

DMCA.com Protection Status
ICTSO - Seri Code Clicky : 101308028