Tư vấn xây dựng hệ sinh thái công nghệ bao gồm : Giải pháp, Dịch vụ công nghệ, Hạ tầng hệ thống, Digital (Chuyển đổi số, Số hóa), Website, Domain (Tên miền), Hosting, Network (Hệ thống mạng), Hardware (Phần cứng), Software (Phần mềm),Server (Máy chủ), VPS (Máy chủ ảo),Clouds (Điện toán đám mây), Automation (Tự động hóa) , Robotics, IOT, Big Data, Deep Learning, ...

ICTSO cung cấp Giải pháp và Dịch vụ IT cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau.


Giải pháp IT theo quy mô doanh nghiệp
Doanh nghiệp lớn
Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giải pháp IT theo nghành nghề kinh doanh
Tổ chức tài chính
Doanh nghiệp bán lẻ
Doanh nghiệp nhà hàng - khách sạn
Tổ chức phi lợi nhuận
Tổ chức nhà nước
Tổ chức giáo dục
Ngành nghề khác


Giải pháp IT theo nhu cầu doanh nghiệp
Thuê ngoài dịch vụ IT
Lưu trữ dữ liệu
Dịch vụ lưu trữ (STaaS)
Dịch vụ sao lưu (BaaS)

ICTSO.top - dOTOb.net

Dịch vụ hỗ trợ IT - Hỗ trợ 24x7

support@ictso.com
Hotline: 0986 379 601

DMCA.com Protection Status
ICTSO - Seri Code Clicky : 101308028